VURDERINGSTYPER
Vurderingskontoret beskæftiger sig med følgende vurderingstyper:

BOVURDERINGER:
Vurdering af dødsboer i forbindelse med skifte eller til brug for fordeling mellem arvinger.

VED GAVEOVERDRAGELSE OG OPRETTELSE AF TESTAMENTE:
Vurderingslister udarbejdes med angivelse af de enkelte effekter som ønskes overdraget eller opført i testamente.
Ledsages sædvanligvis af fotomateriale.
TIL FORSIKRINGSBRUG:
Indbo som helhed, samlinger eller enkelte effekter vurderes til brug for
beregning af forsikringsdækning.
Ledsages sædvanligvis af fotomateriale.